header

De Info pagina geeft in het kort informatie weer over Iaido en de Kuroyama Dojo. Selecteer de gewenste onderwerpen in het onderstaande menu om naar de desbetreffende informatie te gaan:

header

De Kuroyama Dojo is opgericht in Januari 2005 onder leiding van Jos Cuypers Sensei (Yondan - 4e Dan Iaido), samen met 5 stichtende leden.

Bij Kuroyama worden de leden onderricht door: Sensei Jos Cuypers (YonDan), Senpai Filippe B. en Lesgever Yves T. .

Kuroyama is lid van de ABKF (All Belgium Kendo Federation), de overkoepelende organisatie van de Vlaamse en Waalse federatie die verantwoordelijk is voor het gecontroleerd uitoefenen van Kendo, Iaido en Jodo in België.

Leden van de dojo worden onderwezen in de Muso Shinden Ryu (MSR), evenals de Zen Nihon Kendo Renmei (ZNKR) Iaido (oftewel Seitei-gata). Het doel van onze dojo is om deze authentieke & legitieme Japanse stijl te bewaren en bestuderen. Ook wordt er aandacht besteed aan de etiquette bij het gebruik van een Japans zwaard, evenals aan andere doelgerichte en leerrijke informatie.

Specifiekere informatie aangaande trainingsuren en dojo locatie zijn onder de sectie Trainingen te vinden. Regelmatig nemen onze leden aan nationale en internationale stages, seminars en demonstraties (embu). De data van deze evenementen zijn eveneens onder de Trainingen sectie te vinden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het trainingsschema.

iconContacteer ons voor een afspraak!

header

img
Iaidoka.

Wat is Iaido? In zijn simpele vorm is Iaido de eeuwenoude Samoerai kunst van het zwaardtrekken om zich te verdedigen in een potentieel gevaarlijke situatie tegen één of meerdere tegenstanders, waarna het zwaard in een stijlvolle manier terug in zijn schede (saya) wordt gebracht. Men studeert Iaido door middel van kata, vastgelegde vormen die men (mits enkele uitzonderingen) individueel beoefent. In het begin maakt de Iaidoka gebruik van een kopij van een zwaard (bokken, iaito), later stapt hij over naar een echt, scherp zwaard (shinken).

Iaido is echter zoveel meer dan een oude vechtkunst alleen. Iaido ontwikkelt de lichaamscontrole en de zelfzekerheid van bewegingen. De beoefening van de kata verhoogt het concentratievermogen, en kan als een vorm van 'actieve meditatie' beschouwd worden.

Wat is Iaido? Iaido is zanshin. Zanshin is het kalme vertrouwen in jezelf, de opperste toewijding en discipline die een persoon zich kan opleggen.

Wat is Iaido? Iaido is een levenswijze.

header

img
Nakayama Hakudo
Sensei.

Hayashizaki Shigenobu (1546 - 1621) is de persoon die als grondlegger van het Iaido beschouwd wordt. Als grootste verspreider van Iaido was hij de inspiratie en leraar van veel latere Iaido grootmeesters (soke). Hij was de oprichter van de Iaido school van de Tosa clan in de Muromachi periode, waaruit later Muso Jikiden Eishin Ryu (MJER) en Muso Shinden Ryu (MSR) uit zouden ontstaan.

Onrechtstreeks inspireerde hij ook de vorming van andere stijlen zoals Hoki Ryu, Tamiya Ryu, Jushin Ryu, Hayashizaki Ryu, Shin Muso Ryu, en nog vele anderen.

In de 19e eeuw ontwikkelden zich 2 vertakkingen: de Tanimura-ha & de Shimomura-ha. De Tanimura-ha, geleid door Tanimura Kamenojo, werd uiteindelijk het huidige Muso Jikiden Eishin Ryu in het begin van de 20e eeuw onder grootmeester Oe Masamichi (1852 - 1927). De Shimomura-ha, onder leiding van Shimomura Ichisada, werd rond dezelfde tijd door Nakayama Hakudo (1869-1958) herorganiseerd tot het huidige Muso Shinden Ryu.

Sommigen beschouwen Nakayama Hakudo Sensei als de "ontwikkelaar" of "uitvinder" van de stijl. Dit is echter niet correct. De naam "Muso Shinden Ryu" bestond al veel langer. Nakayama Sensei nam deze weer in gebruik toen hij de Shimomura-ha herorganiseerde volgens de gevestigde tradities. MSR is echter in een rechte lijn terug te traceren tot de Tosa Iaido school van Hayashizaki Shigenobu.

Na de dood van Nakayama Hakudo Sensei werd er geen opvolger benoemd. Tot op heden ligt de leiding van de Muso Shinden stijl in de handen van de hoogste Dan graad houders. De belangrijkste sensei van MSR zetelen momenteel in de Zen Nihon Kendo Renmei, wat garant staat voor het hoog technisch niveau van de ZNKR.

iconKlik hier voor een overzicht van het Muso Shinden Ryu Curriculum.

header

Rond 1966 besliste de ZNKR (Zen Nihon Kendo Renmei - All Japan Kendo Federation) dat Kendo beoefenaars meer en meer afgezonderd geraakten van het gebruik van het echte zwaard en dat de oude zwaardkunsten niet werden doorgegeven aan jongere generaties. Oorzaak hiervan was de bezetting van Japan door de Verenigde Staten van Amerika in het post-WW II tijdperk, die het beoefenen van de meeste Budo verboden hadden omdat deze als anti-democratisch en militaristisch beschouwd werden.

Een commitee van voorname sensei werd gevormd die een reeks van Iaido kata ontwikkelden die als standaard zou dienen voor het aanleren aan jongere generaties en het testen van een hogere graad. In 2001 werden de (voorlopig) 2 laatste kata toegevoegd, wat het totaal van de ZNKR Iaido oftewel Seitei Gata op 12 kata bracht.

iconKlik hier voor een overzicht van het Zen Nihon Kendo Renmei Iaido Curriculum.

Terug naar top
header
header
Agenda
Evenementen
Foto gallery
Nieuws archief
Online artikels
Site map